Våra fokusområden

Kriget fortsätter och miljoner människor är drabbade. Men svenska donationer är vi på plats dag som natt och försöker hjälpa de som är i nöd.

”När man ser hoppet som tänds bara av en matlåda för den som förlorat allt, vill man inte göra något annat än att bistå.”

Vi gör skillnad genom volontärt arbete i krigets Ukraina!

Kriget fortsätter och många människor är i nöd. Bakom frontlinjerna hittar vi skadade, sjuka och funktionshindrade, förstörda byggnader och herrelösa djur samt omfattande brist på mat, vatten, hygienprodukter, el, värme, sjukvård, skola och omsorg.
Vi är övertygade om att kvalitativt volontärt arbete – med lokal förankring hos enskilda, organisationer och företag – gör skillnad och lindrar nöden effektivt.

Relief

Förmedla humanitär katastrofhjälp, såsom mat, rent vatten, värme och tillgodose övriga grundläggande behov såsom hygien, tak över huvudet, fönster mm.


Resilience

Stödja återhämtning och uthållighet – genom att hitta nya lösningar och främja anpassning till nya omständigheter med lokal förankring, för att stärka den egna förmågan i lärande och utveckling.

Rebuilding

Möjliggöra långsiktig – hållbar – utveckling i de drabbade områdena. Detta kan inkludera att investera i infrastruktur, byggprojekt, utbildning och hälsa för att stärka samhället inför framtiden.

Exempel på hur vi gör skillnad.

Mat

Vi får ofta matvaror donerade i större volymer pallvis, men även mindre donationer från privatpersoner.
På våra insamlingslistor annonseras bl.a matbehoven och vi säkerställer tillräcklig eller lång hållbarhet.
Vi distribuerar maten själva i byar som drabbats hårt av striderna och som har väldigt små möjligheter att skaffa mat på annat sätt.

 


Medicinsk utrustning

Behovet av medicinsk utrustning är mycket stort. Vi distribuerar allt från förbrukningsartiklar – såsom engångshandskar – till avancerad medicinteknisk utrustning – såsom automatiserade operationsbord av hög kvalitet.
Leveranserna går till sjukhusen med störst behov samt stabiliseringspunkter bakom frontlinjen.

 

Kläder & Skor

Vi distribuerar kläder och skor som samlats in av eldsjälar runt om i Sverige.
Kläderna är använda men av hög kvalitet och efterfrågade beroende på säsong.
Vi får även partier med nya kläder från företag som vi levererar till byar där det inte går att få tag på basala kläder, eller för att stötta internflyktingar som saknar ekonomi att försörja sig och sina familjer.

 

Hygienprodukter

Vi distribuerar produkter för personlig hygien som samlats in för att hjälpa kvinnor, barn och äldre.
Att upprätthålla god hygien är viktigt för att undvika smittspridning och epidemier.
Därför delar vi oftast ut hygienprodukter när vi besöker byarna.
Behovet av blöjor, både till barn och äldre, är extremt stort och består.

 

Leksaker

Många barn har drabbats av kriget, och en av konsekvenserna är att många av dem inte har möjlighet att gå i skolan.
Att förgylla dessa barns vardag med något litet är viktigt och ska inte underskattas.

 

Kaminer

Många hus har fått skador på fönster och tak efter bombningar, som gör det svårare att hålla värmen. Även energiförsörjningen har förstörts av bombningar.
För att hjälpa hushåll att stanna kvar i sina hem, distribuerar vi mycket enkla kaminer som möjliggör värme och matlagning.

 

Djurmat

Det ukrainska folket bryr sig mycket om sina husdjur.
Att inte ha en lösning för sitt husdjur kan vara ett hinder för att evakuera till en säkrare plats.
Vi stödjer därför center som tar hand om katter och hundar.

 

Återuppbyggnad

Skolor och sjukhus är ständigt under attack.
Skolan är byns centrala punkt och avgörande för byns överlevnad.
Därför måste den återuppbyggas/byggas om för att förhindra att samhällen avfolkas.
Omfattningen av förstörelsen av sjukhus i landet är också stor. Fler än 1 000 attacker har registrerats sedan krigets början.
Behoven är oändliga och ständigt återkommande. Vi tillhandahåller byggmaterial och stödjer gemenskaper och samhällen.

 

Följ vårt dagliga arbete i sociala medier

Vi uppdaterar kontinuerligt våra flöden på Facebook, Instagram, TikTok och LinkedIn. Detta för att du som stödjer oss ska kunna se hur din hjälp kommer till nytta. Följ oss för att se vad vi gör och dela gärna våra inlägg så att fler ser vår verksamhet.
Ge ett bidrag

Läs om hur du kan bidra till vår verksamhet