Tillsammans kämpar vi för de som lever i krigets Ukraina!

Kriget fortsätter och miljoner människor är drabbade. Tack vare donationer är vi på plats och hjälper.

Kriget fortsätter och många människor är i nöd.

Behovet av humanitär hjälp är mycket stort i delar av Ukraina. Vi är närvarande på de platser där behovet av hjälp är som störst. Vi säkerställer att donationerna verkligen kommer fram till de mest behövande.
OperationChange är en obunden välgörenhetsorganisation som verkar i Sverige, Polen och Ukraina – för Ukraina.

Vi arbetar professionellt och drivs av volontärer. Vi bygger vår verksamhet på lokala aktörer och samarbete med institutioner, organisationer och företag. Initiativen på gräsrotsnivå på olika platser runtom i Sverige, spelar en viktig roll för att öka medvetenheten och mobilisera stöd.
Vi samlar in

Vi samordnar insamlingar av pengar och materiell humanitär hjälp.

Vi distribuerar

Vi planerar logistiken och ser till att hjälpen kommer hela vägen från de som donerar, till de som verkligen behöver den.

Vi kvalitetssäkrar

Vi ser till att donationerna genererar maximalt värde, når sina avsedda mottagare och ger återkoppling till givarna.

Ge ett bidrag

Läs om hur du kan bidra till vår verksamhet